En efterlevande maka/make eller barn till avliden yrkesofficer har möjlighet att söka ekonomisk hjälp från den här fonden.

Den 1 oktober lanserades en krönika över Soldathemsrörelsens historia. Här kan du läsa ett referat från lanseringen.

Försvarsmakten satsar på en ny grundutbildning, och det är framförallt Enköping, Karlskrona och Gotland som berörs.