Den 22-24 maj höll Svenska soldathemsförbundet kongress på Känsö utanför Göteborg där förbundets styrelse för 2019/20 valdes. I samband med det konstituerande styrelsemötet skedde en rockad på viceordförandesidan.

Vice ordförande är Nils-Ingvar Graan till och andre vice ordförande är Håkan Forsberg. Båda har fram tills nu varit ordinarie ledamöter av styrelsen. Vi tackar tidigare vice ordförande Lisa Mobrand för hennes insatser och är glada för att hon fortsätter som ordinarie styrelseledamot.