Blogg

Hej och välkommen till Svenska Soldathemsförbundets nystartade blogg.

Här publiceras regelbundet texter, reflektioner, filmer och bilder med ett årligt tema för ögonen. Under 2019 fokuserar vi området Anpassningssvårigheter efter insats, vilket diskuteras i relation till oss själva som individer, närstående och viktiga människor i våra liv, vårt samhälle och dess kultur(er).

Läs mer

Vi har en bred ingång till ämnet då vi menar att militära och civila erfarenheter, värderingar och världar med stor variation möts och stöts i anpassningssvårigheter efter insats. Vi upplever också att utmaningarna når bortom ett civil-militärt gränssnitt, som inkluderar all personal som genomför insatser nationellt och internationellt. Med andra ord är det långt ifrån något exklusivt för militär personal som tjänstgjort bortom Sveriges gränser.

Vi hoppas med bloggen kunna sprida kunskap, förståelse, reflektion och hopp för människor som på olika sätt söker efter information och möjliga svar på frågor, tankar och funderingar som tangerar de ämnen vi belyser.

Från och med årsskiftet 2020, står psykisk och fysisk hälsa bland unga i fokus.

Ringbärarens börda - Frodo Baggins och återanpassning
Ringbärarens börda - Frodo Baggins och återanpassning
Ringbärarens börda - Frodo Baggins och återanpassning, är en text författad av Lisa Mobrand, präst i Svenska Kyrkan och förbandpastor vid Livgardet. Texten belyser hur JRR Tolkiens egna erfarenheter från Första världskriget i hög grad färgat både karaktären Frodo, och verket i stort, samtidigt som den sätter vår syn på PTSD i en historisk kontext, djupt präglad av sin tids manlighetsideal.
Läs mer
Föreläsning militär identitet
Föreläsning militär identitet
Hur skiljer sig militära och civila kulturer åt? Och vad är det för kollektiva och existentiella delar i militära identiteter, som ofta gör att dessa ofta upplevs som väldigt starka? Så starka att det kan vara svårt att hitta en meningsfull och bärande identitet som civil vid en övergång från ett militärt till ett civilt liv. Detta är några av de frågor som Jan Grimell, fd. officer, präst och doktor i praktisk teologi, diskuterar i följande föreläsning.
Läs mer
Moraliska skador och PTSD
Moraliska skador och PTSD
Många kliniker och forskare är idag eniga om att Post-traumatisk Stress Disorder, PTSD, är en alltför begränsad beskrivning av de psykologiska efterverkningar som tjänstgöring i kris-, krigs- och katastrofområden kan medföra. Främst i USA har på senaste år begreppet Moraliska skador fått stor spridning, som en kompletterande förklaringsmodell till psykisk ohälsa bland amerikanska veteraner med ett förflutet i exempelvis Vietnam, Afghanistan eller Irak.
Läs mer
Vad ska vi göra med alla snatterier?
Vad ska vi göra med alla snatterier?
Efter min ett år långa insats i X-landet, som inföll direkt efter landets bräckliga självständighet, kom jag hem i slutet på en vecka och återupptog mitt gamla jobb som närpolis följande måndag. Alla former av hemkomstprogram saknades på den tiden. På morgonen hade vi som vanligt utsättning och rekapitulering av vad som hänt under helgen.
Läs mer